Mousavi’s Telephone Message to His Supporters About Annulment of Election Results (June 15, 2009)

متن پیام تلفنی میر حسین به هواداران

بسم الله الرحمن الرحيم

هموطنان عزيز

از سراسر كشور اخبار بسياري در مورد وقوع اعتراض نسبت به نتايج اعلام شده براي انتخابات اخير به اينجانب مي رسد. اطمينان دارم كه اين واكنش ها نه به خاطر شخص من، بلكه از سر نگراني نسبت به روش جديدي از زندگي سياسي است كه دارد بر كشور ما تحميل مي شود. اقداماتي كه در طي اين چند روز شاهد آن بوده ايم تا كنون در جمهوري اسلامي سابقه نداشته است. اگر مردم با اضطراب تحولات فعلي را دنبال مي كنند به خاطر نگراني شديدي است كه نسبت به در خطر قرار گرفتن دستاوردهاي عظيم انقلاب خود دارند.

كساني كه با تخلفات بسيار نتايج غيرقابل باوري را براي انتخابات رياست جمهوري اعلام كردند اينك در صدد تثبيت آن نتايج و شروع دوره اي جديد از تاريخ كشور ما هستند. اينجانب در طول انتخابات به كرات از خطرات قانون گريزي سخن گفتم وتاكيد كردم كه چنين شيوه اي ممكن است به استبداد و ديكتاتوري بيانجامد، و امروز ملت ما در نقطه اي قرار گرفته است كه اين دورنما را لمس مي كند.

ما به عنوان كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن پايبنديم، اصل ولايت فقيه را يكي از اركان اين نظام مي دانيم و حركت سياسي را در جارچوب هاي قانوني دنبال مي كنيم، اميدواريم روند آتي حوادث نادرست بودن اين برداشت را نشان دهد. در عين حال هشدار مي دهيم كه در اين كشور هيچ يك از كساني كه به انقلاب اسلامي علاقه دارند چنين روندي را نخواهند پذيرفت. اين چيزي است كه خون صدها هزار شهيد ما را به مسئوليت پذيري در قبال آن فرا مي خواند.

مردم عزيز

اينجانب امروز طي نامه اي تقاضاي خود را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان ارائه كردم و اين كار را تنها راه حل براي بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت مي دانم. توصيه موكد و مجدد اين خدمتگزار شما آن است كه به صورت مسالمت آميز و با رعايت اصل عدم برخورد ؛ مخالفت هاي مدني و قانوني خود را در سراسر كشور ادامه دهيد.

ما از مسئولان درخواست كرده ايم كه مجوز برگزاري يك راهپيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي كشور به ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انتخابات و نتايج آن پيدا كنند. موافقت مسئولان با اين امر مي تواند بهترين راه حل براي مهار هيجانات فعلي باشد.

از رنگ سبز كه نماد معنويت و آزادي و عقلانيت ديني و مداراست و شعار الله اكبر كه حاكي از ريشه هاي انقلابي ماست دست بر نداريم. اين رنگ و شعاري است كه همچنان وحدت بخش صفوف ملت ما و بهترين وسيله ارتباط دل ها و خواسته هاي ما با هم خواهد بود. متاسفانه تلاش گسترده اي براي قطع تمامي امكاناتي ارتباطي ما با هم صورت مي گيرد و به اين نكته توجه نمي شود كه قطع اين مجاري تنها منجر به آن خواهد شد كه واكنش هاي موجود از شكلي هدفمند و مهار شده تغييرماهيت پيدا كند و خداي ناكرده به حركات كور تبديل شود. اطمينان دارم كه خلاقيت شما راه حل هاي ارتباطي جديد و موثري را پايه ريزي خواهد كرد تا بتوانيم از اقدامات خود نتايجي مفيد به حال كشور و نظام و انقلاب بگيريم.

به عنوان يك علاقمند، به نيروي انتظامي توصيه مي كنم از برخورد خشن با حركت هاي خودجوش مردم خودداري كند و اجازه ندهد كه اعتماد مردم نسبت به اين نهاد ارزشمند خدشه دار شود. اين مردم براي احقاق حقوق خود و حقوق شما در صحنه حاضر شده اند و برادران و خواهران شما هستند. قدرت نيروهاي نظامي و انتظامي كشور ما همواره در وحدت آنها با مردم بوده است، و در آينده نيز چنين خواهد بود.

به اميد روزها بهتر

مير حسين موسوي

 

Speaker or Agency: Mir-Hossein Mousavi
Title:
Language: Persian
Western Date: 15 June 2009
Persian Date: 25 Khordad 1388
Physical/Electronic Location: http://www.facebook.com/note.php?note_id=96945307605
Citation or official document code:
Translator:
Date Translated:
Tags: mousavi, statement
Date Last Updated: 14 February 2010