West Azarbaijan: Religious Seminaries for Men

Name of City Name of Seminary
Urumiyeh Emam Khomeini
Takab Rasul-e Akram
Khu’i Namazi
Salmas Emam Ali
Makou Emam Khomeini
Miyand wa Ab Emam Reza
Naqdeh Emam Sadeq